Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540006638-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.
Kłobuck:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 664186-N-2018
Data: 24/12/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, Krajowy numer identyfikacyjny 30424300000, ul. ul. 11 Listopada  5C, 42-100   Kłobuck, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 317 22 06, 34 3172207, e-mail zozklobuck@zozklobuck.com.pl, faks 34 3172301.
Adres strony internetowej (url): zozklobuck.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-18, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-23, godzina: 09:00,

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych