Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Biuletyn Informacji Publicznej

12.12.2018 Konkurs ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

                                                                                  data ogłoszenia 12.12.2018 r.

 

 

                Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5c

ZIPZałączniki.zip

PDFWyniki.pdf
 

 

działając na podstawie art. 26 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r.,  poz. 2190 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert o:

 

 

 udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane 
przez lekarzy systemu w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

 

Umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem konkursu zawarte będą na okres od 01.01.2019 r. (od godz. 7.00) do 01.01.2020 r. (do godz. 7.00).

 

Szczegółowe informacje o warunkach i przedmiocie konkursu wraz z wymaganymi
w postępowaniu formularzami można uzyskać w siedzibie Udzielającego zamówienia -
ZOZ Kłobuck, ul. 11 Listopada 5C – Dział Lecznictwa, tel. (0-34) 317 22 06
w. 135, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. oraz na jego stronie internetowej www.zozklobuck.com.pl

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie, zaadresowanej
na Udzielającego Zamówienia  oznaczonej:

 

„KONKURS OFERT – LEKARZ SYSTEMU 2019”

 

z podaniem nazwy, adresu i nr telefonu Oferenta, w sekretariacie ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5Cw Kłobucku do dnia 19.12.2018r. do godz. 12.00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018r. godz. 12.15 w siedzibie ZOZ Kłobuck,
ul. 11 Listopada 5C ( pokój narad).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 5 dni od daty otwarcia ofert. O rozstrzygnięciu zawiadomi się na tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Udzielający  zamówienia  zastrzega  sobie  prawo do  przesunięcia  terminu  składania ofert

bez podania przyczyny oraz  do  unieważnienia   postępowania  w przypadkach określonych

w art. 150 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.)

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-12-2018
  przez: Marcin Kamieniak
 • opublikowano:
  12-12-2018 11:18
  przez: Marcin Kamieniak
 • zmodyfikowano:
  22-01-2019 12:36
  przez: Piotr Strzeszyna
 • podmiot udostępniający:
  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
  odwiedzin: 229
Dane jednostki:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. 11 Listopada 5c
NIP: 574-177-87-41 REGON: 000304243
Numer konta: 54898000092028003518670001

Dane kontaktowe:

tel.: 34 317 22 06
fax: 34 317 23 01
e-mail: zozklobuck@zozklobuck.com.pl
Konto bankowe: 54898000092028003518670001

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×