Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Środki trwałe

 

                EWIDENCJA  ŚRODKÓW  TRWAŁYCH  ORAZ  WARTOŚCI  NIEMATERIALNYCH
       
                 I  PRAWNYCH  wg stanu na dzień  31 maja 2014 roku  
       
       
       
         ŚRODKI  TRWAŁE               wartość brutto                      umorzenie                wartość netto
       
       
Grunty                           Gr. O 422 811.24 0.00 422 811.24
       
       
Budynki i lokale             Gr.  I 26 092 349.04 12 521 181.83 13 571 167.21
       
       
Obiekty                          Gr. II 698 545.66 591 665.22 106 880.44
       
       
Kotły i maszyny             Gr. III 458 688.31 144 410.91 314 277.40
       
       
Maszyny i Urządzenia   Gr. IV 271 748.46 255 311.88 16 436.58
       
       
Urządzenia techniczne   Gr. VI 663 128.76 511 072.06 152 056.70
       
       
Środki transportowe       Gr.VII 1 381 406.59 1 055 778.05 325 628.54
       
       
Pozostałe                       Gr. VIII 4 191 864.44 3 800 893.56 390 970.88
       
       
                 Razem: 34 180 542.50 18 880 313.51 15 300 228.99
       
       
Wartości niematerialne i prawne 155 525.65 123 820.99 31 704.66